Leadership

Objevit v lidech skrytý potenciál k osobnímu i týmovému vůdcovství.


Obsah:

 • co chci dosáhnout,
 • role a úloha leadera ve firmě,
 • kompetence nejefektivnějších leaderů,
 • styly vedení lidí,
 • určení vize firmy,
 • poslání a hodnoty firmy, jejich tvorba,
 • jak ve firmě nastartovat a udržet vysokou energii,
 • zvládání změn a překonávání odporu, budování podpory napříč firmou,
 • klíčové kroky k dosahování naplánovaných změn v praxi.

Cíl:
Rozvinout tvůrčí, originální a netradiční postupy, způsoby řešení oproti zautomatizovaným každodenně vykonávaných činnostem. Uvědomit si zodpovědnost k sobě, přátelům, k společnosti a k firmě. Také rozvinout flexibilitu účastníků vyvolané kontrastem v programu (střídání intenzivní zátěže s pocity uvolnění a rozvojem emoční inteligence). Zkvalitnění komunikace, týmové spolupráce, podporu vzájemných vztahů, posílení sebevědomí a podpora sebereflexe.

Metody školení:

 • projekt outdoor propojuje klasický výcvik v místnosti a v přírodě a tím nám umožňuje snadnější zafixování získaných dovedností a znalostí,
 • díky aktivitám v přírodě si lidé snadněji uvědomují důsledky vlastního jednání, dopracovávají se vlastních či společných názorových struktur, dosahujeme společného překonávaní úkolů,
 • prostřednictvím hry dokážeme modelovat situace s volitelnou mírou náročnosti a nutnosti spolupráce což nám pomáhá dlouhodobě ovlivnit činnost jednotlivce či skupiny. Díky vazbě na silný zážitek je možné nové znalosti a dovednosti lépe přenášet do reálného pracovního prostředí a osobního života.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

Kontakt

Napište nám

Facebook

KMA Trade s.r.o.

Školící a poradenská společnost

Jednatel firmy: Mgr. Pavel Pavlas

Družební 269/2D
779 00 Olomouc-Nové Sady

IČ: 25850911
DIČ: CZ25850911

Tel.: +420 602 739 684
E-mail: kma@kmatrade.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedmnáct a třináct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).