TELEMARKETING

Telefon jako prostředek moderní doby nám umožňuje spojení kdekoliv a kdykoliv, což můžeme využít maximálně efektivně při zvládnutí kontaktování nových i stávajících klientů za použití důsledných technik profesionální komunikace. Lidé si obvykle myslí, že je telefonická komunikace naprosto běžnou záležitostí, ve které se není důvod zlepšovat. Přitom mnohdy právě telefonní hovor je první kontakt s organizací a tak, jak je vnímán tento hovor, je obvykle vnímána i celá organizace.


Obsah:

 • výhody a nevýhody komunikace po telefonu,
 • první dojem v telefonické komunikaci,
 • každodenní naladění,
 • techniky komunikace,
 • plánování důležitých hovorů,
 • problémoví a agresivní volající.
 • obchod po telefonu,
 • práce s hlasem – paralingvistika,
 • dialog – umění naslouchat, ale i odpovídat,
 • navázání kontaktu a odstranění bariér,
 • příprava telefonického hovoru,
 • jednotlivé fáze telefonického rozhovoru,
 • monitoring hovorů.


Cíle:

Cílem tohoto modulu je celkové zkvalitnění úrovně komunikace a zefektivnění telefonických hovorů. Po skončení kurzu účastníci zvládnout:

 • účinně pracovat se svým hlasem, emocemi,
 • plánovat a vyhodnocovat efektivitu hovorů,
 • rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor,
 • efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory,
 • klidně řešit problémové telefony a agresivní volající,
 • účinně plánovat klíčové hovory.


Metody:

 • výklad hlavních zásad,
 • individuální konzultace,
 • ukázky telefonních rozhovorů,
 • ukázka zvládání kritických hovorů s problémovými a agresivními lidmi,
 • rozbor videozáznamů,
 • vlastní trénink účastníků.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

Kontakt

Napište nám

Facebook

KMA Trade s.r.o.

Školící a poradenská společnost

Jednatel firmy: Mgr. Pavel Pavlas

Družební 269/2D
779 00 Olomouc-Nové Sady

IČ: 25850911
DIČ: CZ25850911

Tel.: +420 602 739 684
E-mail: kma@kmatrade.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a dvacet 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).