ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Asertivita jako životní styl umožňuje nazírat na ostatní jako na rovnocenné partnery. Využívá poznatky sociologie jako vědy, která se zaobírá porozuměním ostatních v různých situacích. Až přijetí myšlenky, že schopnost porozumět ostatním abychom je pochopili, ačkoliv s nimi nemusíme souhlasit, nás přivede k zralému stylu komunikace – asertivitě.

Obsah:

 • dovednosti asertivního jednání,
 • autodiagnostika osobního stylu chování,
 • základní pojmy : čtyři druhy chování a osobní styl,
 • asertivní práva, techniky a metody asertivity,
 • porady a asertivita, konflikt a asertivní řešení,
 • krize a řízení ve vypjatých situacích,
 • komunikace ve vedoucím postavení,
 • asertivní kritika a pochvala,
 • dovednost dávání zpětné vazby,
 • trénink asertivních komunikačních technik,
 • komunikace a řešení konfliktů,
 • vznik a typy konfliktů,
 • diagnostika řešení konfliktních situací.

Cíle:

Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako základního faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř firmy, ke stimulování motivace pro komunikativní postoje i v konfliktních situacích.

Dále budou účastníci seznámeni se základními asertivními technikami, právy a pravidly a naučí se diagnostikovat komunikační situace, kdy upadají do agresivity či pasivity.

Součástí je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů prostřednictvím kamerových a audiovizuálních technik.


Metody:

 • výklad hlavních zásad,
 • individuální konzultace,
 • prezentace,
 • rozbor videozáznamů,
 • vlastní trénink účastníků.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

Kontakt

Napište nám

Facebook

KMA Trade s.r.o.

Školící a poradenská společnost

Jednatel firmy: Mgr. Pavel Pavlas

Družební 269/2D
779 00 Olomouc-Nové Sady

IČ: 25850911
DIČ: CZ25850911

Tel.: +420 602 739 684
E-mail: kma@kmatrade.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a osmnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).